Thursday, 17 November 2016

Một điện thư không có giải thích nguyên nhân

Một điện thư không có giải thích nguyên nhân
JB Trường Sơn

Chiếc gươm trong tay của
Thần Công Lý là để làm gì vậy ??
Chúng tôi nhận được một điện thư của thân hữu với nội dung như sau:
"Mong quí vị giữ vững lập trường Quốc Gia và uy tín của Ba Cây Trúc như trước để xứng đáng với lòng tin yêu của độc giả.
Trân trọng,"
Tuy lời trong điện thư giữ đúng phép lịch sự nhưng cũng gợi ý cho chúng tôi hiểu rằng người gởi được tuyên truyền rằng hiện nay Ba Cây Trúc đã ô nhiểm, không còn xứng đáng với lòng tin của độc giả nữa.
Lòng tin yêu cũng có nhiều loại, chẳng hạn đảng viên Cọng Sản tin yêu vào Đảng Cọng Sản, hoặc tín đồ Phật Giáo tin yêu vào giáo lý của Đức Phật Thích Ca. Chúng tôi chỉ tôn trọng lòng tin yêu vào sự thật thà trung chính mà thôi. Nếu Ba Cây Trúc được cho là một đảng tà ma có nhiều tín đồ thì sự mất lòng tin của số tín đồ này chẳng đáng giá một xu ten nào !
Tuy nhiên lời cảnh giác trên cũng được xem là một lời gián tiếp bôi lọ và khiêu chiến cho nên chúng tôi sẵn sàng chấp nhận sự thách thức này và mong mỏi người gởi điện thư hãy can đảm dùng mọi bằng cớ hữu lý và dữ kiện (facts) có thật (gạt bỏ tình cảm chủ quan) để chứng minh Ba Cây Trúc chúng tôi đã làm những gì khiến mất đi sự xứng đáng với lòng tin của độc giả.
Lời chỉ trích gián tiếp này đã đụng chạm đến lòng trung trực và trung thực của chúng tôi, vì chúng tôi luôn dựa theo sự thật để tự hướng dẩn mình trong mọi tư tưởng và hành động chống Cọng.
Chống Cọng không phải là tự cho phép mình bắt chước những phương pháp dơ bẩn của Việt Cọng, tự nhận chìm mình trong bùn đen của các hành động xấu xa như ... chụp mũ, nói láo, nói sai với sự thật và vô lý luận, bắn đạn mã tử, phun nước dơ vào địch, mà chống Cọng là phải phơi bày những dữ kiện (facts) có thật về những xấu xa, tội lỗi, láo khoét, gian manh của kẻ thù. Ba Cây Trúc xưa nay vẫn giữ đứng phong cách trung thực này, và hễ ai đội lốt gian manh, xảo trá thì chúng tôi vẫn xem họ là đang đội lốt của VC gian trá, dù đó là bạn hữu chăng nữa. Chúng tôi không chấp nhận thứ bạn hữu mang theo mùi gian manh của Việt Cọng để hòa mình vào giữa tập thể người quốc gia chống Cọng chân chính biết tôn trọng sự thật.
Xin nhắc lại là nguyên tắc chống Cọng của Ba Cây Trúc là "xử sự chứ không xử người", có nghĩa rằng chỉ phê bình chỉ trích những gì xấu của một người, nhưng vẫn khen những hành động tốt của người đó, chứ không phải vì một tội lỗi của họ mà loại trừ hẳn họ vì thành kiến cho rằng họ hoàn toàn xấu. Ví dụ thằng lính VC cần phải giết khi nó mãi phá hoại chúng ta, nhưng sự hối cải chiêu hồi của nó hay khẩu AK của nó giao nạp vẫn được chúng ta xữ dụng và gìn giữ để duy trì an bình cho xã hội.
Chúng tôi rất hoan nghênh và vui lòng đón nhận mọi lời chỉ trích trung thực (tức có bằng cớ xác đáng và hữu lý). Rất mong quý vị vui lòng gởi đến chúng tôi những lời chỉ trích xây dựng đáng quý đó !! Nhà tư tưởng Tuân Tử ở thế kỷ thứ 3 của Trung Hoa nói rằng: "người chê ta mà chê phải là thầy ta, người khen ta mà khen phải là bạn ta, những kẻ vuốt ve, nịnh bợ ta chính là kẻ thù của ta vậy".
Quý vị đừng nên nghe ngưòi khác tuyên truyền xúi giục bằng lời đường mật mà hãy tự mắt mình đọc và tìm hiểu sự thật, vì ngay chúng tôi cũng dã kinh nghiệm về sự tuyên truyền xúi dại đó, và để tránh sự mù quáng tin theo sự xúi giục đó, chúng tôi luôn khuyến khích kẻ xúi giục nên viết bài và gởi thẳng đến Ba Cây Trúc để chúng tôi đăng tải với dầy đủ bình luận, nhưng chờ mãi mà kẻ xúi dại vẫn không chịu gởi bài đến, điều này chứng tỏ rằng họ chỉ xúi bằng miệng để người khác hành động theo ý họ chứ chẳng có bằng chứng nào cụ thể phơi bày được sự thật.
Hãy can đảm đối diện với chính mình và tự chất vấn thì sẽ từ từ giác ngộ.

JB Trường Sơn

No comments:

Post a Comment