Wednesday, 6 April 2016

Trả lời những người có lời chưởi mắng bài "Phẩn Nộ với phim 'Terror in Little Saigon' của JB Trường Sơn

Trả lời những người có lời chưởi mắng bài "Phẩn Nộ với phim 'Terror in Little Saigon' của JB Trường Sơn

JB Trường Sơn / 2015-11-15
Qua sự chuyển đạt của ông Lê Hùng Ba Cây Trúc, tôi nhận được hai email chỉ trích: một cho rằng tôi có lời đả kích nặng nề với những người không đồng ý kiến và dạy tôi phải xem phim cho kỹ lưởng kẻo phê bình sớn sát để bị sửa lưng. Cái kia thì chưởi tôi là thằng "ngu xuẩn và thiển cận" và chê trang mạng Ba Cây Trú là có thái độ chống Cọng "có vấn đề".
Đáng ra tôi không cần phải trả lời cho những ý kiến chỉ trích phản đối này, vì ai cũng có quyền phản đối, nhưng việc trả lời của tôi hôm nay là điều nhắc nhở họ rằng, họ có quyền phản đối thì tôi cũng có quyền phản biện để nói cho ra sự thật, vì nghề của nhà báo là phanh phui ra sự thật chứ không thể bị bịt miệng bởi những đe dọa (như Mặt Trận đã làm với các nhà báo) hoặc bằng những lời rủa xả để phủ đầu người viết. Quý vị nào đó mắng tôi là "ngu xuẩn, thiển cận" thì vị đó cũng tự liệt mình vào hạng tương tự vì đã không chứng minh được cho lời mắng xúc phạm của mình. Lẽ nào nói ra sự thật là Ngu xuẩn hay sao ?? Riêng người đã dạy tôi phải biết tôn trọng người "khác quan điểm" với mình và chê tôi không xem kỹ phim "Terror in Little Saigon" thì tôi xin thưa với vị đó rằng, quý vị chưa biết rõ ất giáp gì về những lời xỉ vả của họ mà tôi đã từng nhận trước đó cho nên xem ra vị này không nói được lời công đạo khi dạy dổ tôi. Nếu quý vị mà đọc được những lời thô tục xỉ vả của kẻ đó (mà tôi đã từng gọi là "thằng Điên hữu dụng") và so sánh thì ắt quý vị sẽ thấy rằng chữ ĐUI mà tôi dùng đối với kẻ này rất là nhẹ nhàng. Xin vị thầy chuyên nghề dạy khôn này yêu cầu ông Lê Hùng Ba CâyTrúc gởi cho những email trao đổi giữa tôi và tên "Điên hữu dụng" để biết rõ sự thật.
Trong bài "Phẩn nộ với phim Terror in Little Saigon", tôi chỉ dùng một chữ ĐUI cho những ai cố tình không nhìn thấy sự thật chứ chẳng có hổn láo gì với họ cả, mà dù họ có cảm thấy xúc phạm đi nữa thì họ cũng đáng bị xúc phạm vì họ đã và đang gởi email để xúc phạm tôi bằng những ngôn từ chợ búa mà tôi không dám nhắc lại trên diển đàn vì sợ quý vị đánh giá kẻ đó là thấp hèn.
Để chứng minh là tôi đã xem kỹ (và có thể là xem kỹ hơn ông thầy dạy đời kia) cuộn phim "Terror in Little Saigon" do ký giả AC Thompson sáng tác, và tôi đã nói đúng sự thật rằng cuộn phim này xúc phạm đến danh dự của CĐNVTN, tôi xin ghi lại (transcribe) lời thuyết minh trong những đoạn phim có trình bày hình lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ và các cuộc diễn hành hoặc hội họp của CĐNVTN để quý vị thấy rằng sự cố tính gán ghép các hành vi ám sát của Mặt Trận Hoàng Cơ Minh cho Tập Thể CĐNVTN và Little Saigon là có thật chứ không hề bịa đặt.
Trước khi trình bày tiếp, tôi xin minh bạch một điều để tránh lầm lẫn : Những hình ảnh và lời nói xúc phạm đến CĐNVTN là những hình ảnh của tập thể NVTN chứ không phải là của một vài cá nhân, có nghĩa là tôi khôngchú ý đến một vài cá nhân xuất hiện trong cuộc phỏng vấn vì cá nhân thì không đại diện cho tập thể Cộng Đồng, cũng như những từ ngữ chỉ định cá nhân như "anh ta, ông ấy…" cũng được đánh giá là không xúc phạm gì đến Cộng Đồng, mà chính những chữ như HỌ (THEY, THEM) mới là xúc phạm vì chữ "HỌ" chính là tập thể của CĐNVTN.
Sau đây là transcript của những đoạn phim đó:
Ơ đầu phim trong phần giới thiệu ở 40" đến 48" (tức 40 giây đến 48 giây)
Trong đoạn nhập đề ngắn này có những hình ảnh tập thể NVTN như sau
(lời thuyết minh ): For them the war did not end … with plan to raise an army [đối với HỌ thì chiến tranh không chấm dứt, .. với kế hoạch tạo dựng một quân đội] (hình , cựu quân nhân VNCH bồng súng chào, mang cờ Vàng Ba Sọc đỏ diễn hành)
Lời bình luận : Chỉ mới ở phần giới thiệu phim thôi, chưa ai biết nội dung trúng trật ra sao mà đã trình bày hình ảnh của CĐNVTN với lời mở đầu mớm ý rằng "Đối với HỌ thì chiến tranh không chấm dứt ...[họ có] kế hoạch tạo dựng một quân đội". Chữ "For THEM" theo như hình ảnh đính kèm ngay khi nói thì đó là cảnh trình diển của Tập Thể NVTN trong các buổi hội họp hay diễn hành công cọng. Chỉ khi vào trong phim thì người xem mới hiểu thêm rằng chữ HỌ còn có nghĩa dành cho nhóm Mặt Trận. Tuy nhiên Mặt Trận không thể được trình bày bằng hình ảnh của Tập thể NVTN được, người của Mặt Trận chỉ là một nhóm thiểu số của Tập thể NVTN mà thôi và nhóm này đã uy hiếp toàn thể Cộng Đồng khiến ai cũng khiếp sợ, tương tự như Đảng CSVN chỉ có 1 triệu Đảng viên mà uy hiếp được cả 90 triệu dân Việt. Liệu AC Thompson có dám gọi toàn thể dânViệt là bọn HỌ đều là VC giết người không ???
Mới đầu phim mà đã trình bày chụp mũ Tập thể CĐNVTN như vậy thì người làm phim đã lộ chủ đích cố tình kết hợp Cộng Đồng NVTN với những hành vi gây chiến tranh và ám sát của Mặt Trận. Những hình ảnh này không phải là vô tình vì còn có nhiều hình ảnh khác của Mặt Trận có thể diển tả chủ đề của cuốn phim rõ ràng hơn, nhưng người làm phim không muốn đưa lên mà lại đưa hình của các buổi diễn hành của Cộng Đồng VNCTN tại Mỹ, tai Little Saigòn vv…
7'08" - 7'13" (nói) and the restaurant was gone and the Front no longer exists [và quán ăn đã biến mất và Mặt Trận không còn hiện hữu]
Bình luận: Nếu Mặt Trận đã không còn nữa (no longer exists), tức đã chết, thì tại sao lại đem tội của ngưòi chết gán lên người sống và ghép vào hình ảnh hiện nay của CĐNVTN và Little Saigon ?? Rõ ràng là muốn nối kết quá khứ vào hiện tại để bôi lọ hiện tại. Nên nhớ là tên Little Sàigòn chỉ mới được khai sinh về sau này, đưọc chính thức đặt tên và công nhận ngày 1 tháng 6 năm 1986 (theo wikipedia). Vì thế không thể đem tội của tiền nhân để gán lên hậu thế của 30 năm sau được. Khủng bố (Terror) của Mặt Trận tại Thái Lan và quanh nước Mỹ không thể dùng để chỉ thẳng vào mặt Little Sàigòn và hình ảnh hiện tại của Cờ Vàng cùng người dân trong Cộng Đồng được.
22'03" - 22'58"
Trong phần này có những hình ảnh sau:
(Lời thuyết minh) = They would be 30 years older now, but that might make it easier to talk. The Front was led by former soldiers, and I managed to get an invitation to a South Vietnamese army reunion in San Jose. In all fields of big surreal, but still part of the Vietnamese-American culture today, the martial songs, the speeches calling for the overthrow of the communist government, the pressed uniform from a military that hasn't existed for fourty years. Some of the guests were former Front members and are eager to talk about the glory days in the batlle against communism. When I turned the conversation on K9, they quickly become cagy. [Bây giờ HỌ đã già hơn xưa những 30 tuổi nhưng đó lại khiến để dễ dàng trò chuyện hơn. Mặt Trận đã được lãnh đạo bởi các cựu quân nhân, và tôi đã kiếm cách có được giấy mời để dự một cuộc hội họp của Quân Đội Nam Việt Nam tại SanJose, trong mọi lãnh vực của sự phi thực tế vĩ đại, nhưng đó vẫn là một phần của văn hóa của người Mỹ gốc Việt ngày nay, những bài hát võ biền, những bài diễn văn kêu gọi lật đổ chính quyền CS, những bộ quân phục thẳng nếp của một quân đội đã không còn hiện hữu từ 40 năm qua. Một số khách khứa là những cựu thành viên của Mặt Trận và họ hăng say nói chuyện về những ngày huy hơàng của cuộc chiến chống Cọng Sản. Khi tôi quay sang trò chuyện về K9 thì họ trở nên dè dặt.]
Bình luận: Cái nhìn của phóng viên AC Thompson rất tiêu cực về Cộng Đồng NVTN tại Mỹ, bài quốc ca của VNCH được cho là bản nhạc võ biền, những bộ quân phục của VNCH được xem là thứ không còn giá trị với thời gian, trong khi những bộ quân phục của quânYankees hay của Confederates (Southerners - quân miền Nam) thì vẫn được tôn trọng trong các buổi lễ tại Hoa Kỳ mà chẳng có tên phóng viên Mỹ nào chê bai cả !! Văn chương Mỹ vẫn ca ngợi chiến công của những cựu chiến binh Hoa Kỳ tại Âu Châu, tại Triều Tiên, Nhật Bản cũng như tại Việt nam hoặc trong thời Nội chiến sao không nghe ký giả Mỹ nào phê bình, trong khi đó thì họ lại phê bình những câu chuyện giữa những cựu chiến binh VN ?? Rõ ràng là phim Terror In Little Saigon đã có chủ đích chỉ trích CĐNVTN cùng văn hóa của người Việt.
Đi điều tra chuyện ám sát của 30 năm trước mà lại đi quay phim những buổi họp Cộng Đồng NVTN của ngày hôm nay để tìm manh mối thì điều này chứng tỏ cuộn phim đang muốn vạch cho khán giả một cái nhìn móc nối những tội phạm của thời xa xưa với những con người của Cộng Đồng NVTN hôm nay. Đó là hành vi cố hạ uy tín CĐNVTN một cách công khai để trình cho cả thế giới xem và đặt nghi vấn bằng những lời mớm ý rằng: họ vui sướng nhắc lại những ngày vinh quang đánh VC để cài vào ý niệm là mong tái lập quân đội để tiếp tục cuộc chiến ?? Mấy ông già thường nói lên những chiến công của họ thời trai trẻ, vậy có phải các ông già này muốn đi đánh lộn như xưa không ?? Rõ ràng AC Thompson suy luận như con nít. Tuy rằng ai cũng có quyền nêu lên nghi vấn, nhưng nghi vấn không phải là sự thực cho nên không thể đem ra trình bày một cách công khai và lộ liễu như vậy để mớm ý cho khán giả của thế giới hiểu sai vấn đề. Ở trong tòa án, luật pháp không cho phép chụp ảnh hay quay phim hình ảnh của nghi can, vì anh ta chưa được phán xét là có tội. Ấy thế mà phim Terror in Little Sàigòn lại quay phim cảnh sinh hoạt thực của CĐNVTN để đặt nghi vấn về sự dính líu của CĐ với các vụ ám sát của Mặt Trận, và ngang nhiên phổ biến nghi vấn đó cho công chúng xem.
41'20" - 42'18":
(hình ảnh CĐVNTN diển hành )

(Lời thuyết minh) Back in the US, stories become more clear. I hear from Richard Armitage who is now councilman in Washington, he won't meet with me, but in a series of email, he said he personally doubts Hoang Cơ Minh to be Thai's counterpart as the Front was trying to set up its operations. But however help for that was, he insists that US did not have a program of support to the Front . I also know that Armitage wasn't the only one who knew about the Front's war efforts, I find CIA cables showing the agency is aware of the group, so was the national Security Council and the FBI, but no government agency moved to stop this cold war militia…. (Về lại nước Mỹ thì các câu chuyện trở nên rõ ràng hơn. Tôi nghe được từ ông Richard Armitage, hiện là thành viên hội đồng ở Washington, ông ấy không gặp mặt tôi, nhưng qua một loạt email, ông nói cá nhân ông nghi ngờ Hoàng Cơ Minh là đối tác với chính quyền Thái Lan khi Mặt Trận đang cố thiết lập hoạt động của họ [tại đó]. Nhưng dù sự giúp đỡ có thế nào đi nũa thì, ông nhấn mạnh rằng, chính phủ Mỹ không có một chương trình nào để hổ trợ cho Mặt Trận. Tôi cũng biết rằng ông Armitage không phải là người duy nhất biết về nổ lực chiến tranh của Mặt Trận, tôi tìm được những điện văn của CIA cho thấy họ biết rõ về nhóm này cũng như Hội Đồng An Ninh quốc gia và FBI, nhưng chẳng có cơ quan nào của chính quyền động tay để chận đứng những hoạt động du kích cho cuộc chiến tranh lạnh này.)
Bình luận: Rõ ràng trong đoạn này lời thuyết minh chỉ nói về hoạt động của Mặt trận tại Thái Lan và những hiểu biết của Washington về họ, thế mà hình ảnh thì toàn là cảnh của CĐNVTN bây giờ với các cuộc diển hành mặc quân phục và trình diễn Cờ Vàng trong sinh hoạt thường niên của họ. Nếu không cho rằng có sự liên đới giữa hình ảnh của CĐNVTN ở Little Sàigòn với Mặt Trận thì sao lại có lời thuyết minh về Mặt Trận lồng trong khung cảnh này ??? Rõ ràng là phim Terror In Little Sàigòn cố tình liên kết CĐNVTN của bây giờ với những hoạt động cách đây 30 năm của Mặt Trận Hoàng Cơ Minh và Việt Tân. Sự cố tình xuyên tạc bằng lời nói và hình ảnh này của phim Terror In Little Sàigòn không thể nào không nhìn thấy và nghe rõ, tại sao lại có người cho rằng "cuốn phim không hề xúc phạm danh dự Cộng Đồng, không hề có ác ý nhục mạ Cộng Đồng" ?. Phải diển tả thế nào đối với người làm ngơ và cố tình không nghe và không thấy sự kiện gán ghép và phỉ báng CĐNVTN này ? Tôi đã viết rằng họ ĐUI, thế mà họ lại mắng ngược lại tôi là "ngu xuẩn". Chỉ có 3 giả thuyết cho người nào xem phim mà cho rằng "nó không hề xúc phạm danh dự của Công Đồng", một là họ đui, hai là họ điếc, ba là họ không hiểu mô tê gì về tiếng Anh trong phim. Nếu họ là người ở các nước khác không nói được tiếng Anh thì cũng thông cảm cho họ, nhưng nếu họ là người ở Mỹ thì chỉ có thể CHÊ BAI họ mà thôi !!
Đáng ra tôi phải trích đoạn phim "Terror in Little Saigon" để làm một video clip mới với phụ đề tiếng Việt và phổ biến cho quý vị độc giả xem, nhưng tôi không dám làm vì tụi VC đã chen chân vào trong Google và Youtube, hễ phim nào mà chúng thấy vang tiếng bất lợi cho chúng trước công chúng Mỹ thì chúng cho người gở bỏ và còn dọa kiện tôi ra tòa. Trước đây tôi làm phim "VN War veterans' memorial in Texas Capitol" đê chống đối quyết định của chính quyền Texas hủy bỏ hình tượng của người lính VNCH trên tượng đài và chỉ trích những mô hình khắc trên tượng đài mô tả cảnh máy bay B-52 oanh tạc lên làng quê VN cùng hình tượng ngôi sao cùng hai nhánh lúa giống như huy hiệu của chính quyền VC, thế nhưng video này đã bị Youtube xóa bỏ mà họ còn muốn làm sỉ nhục tôi, bắt phải làm bài trả lời mà họ dạy về Piracy, nếu không thì xóa account của tôi, đồng thời có một nhân sĩ Người Việt tên Nancy … dọa rằng sẽ kiện tôi về vụ sao chép bản quyền của Texas Captitol. Tôi đếch cần và để cho họ xóa account của tôi trên Youtube.
Vây xin quý độc giả tạm đọc những đoạn transcript ghi trên và xem những hình chụp lại từ phim để hiểu rõ nội dung của phim Terror In Little Saigon đã sỉ nhục CĐNVTN ra sao.

JB Trường Sơn.No comments:

Post a Comment